Darjeeling Himalayan Railway

Darjeeling Himalayan Railway, ett så kallade "Toy Train", är en  smalspårig järnväg som går från New Jalpaiguri till Darjeeling i Västbengalen, som drivs av den indiska järnvägen.

Den byggdes mellan 1879 och 1881 och är ca 86 km lång. Lutningsnivån är från ca 100 m vid New Jalpaiguri till cirka 2.200 meter vid Darjeeling. Fyra moderna diesellok hantera merparten av de reguljära turerna: Men den dagliga Kurseong-Darjeeling returservice och dagliga tåg turist från Darjeeling till Ghum (Indiens högsta järnvägsstationen) hanteras av vintage British inbyggda B-klass ånga locomotives.Since 1999 tåget har varit ett världsarv som förtecknas av UNESCO.

Faktaruta
Världsarv: 
Ja