Kalka-Shimla Railway

Kalka-Shimla Railway är en (762 mm bred) smalspårig järnväg i nordvästra Indien och går till största delen i bergig terräng från Kalka till Shimla. Den är känd för sina hisnande vyer över bergen och omgivande byar.

Faktaruta
Världsarv: 
Ja