Qutub Minar

Qutub MinarEtt fantastiskt komplex finner du vid Qutb Minar, där du finner en 72,5 meter hög minaret som började byggas redan 1193 för att fira islams seger över de otrogna (de icke troende).

Minareten är ca 15 meter i diameter i botten och ca 2,5 vid toppen. Det är byggt i fem olika avsatser, de tre första i rödsandsten och de två sista i en blandning av röd sandsten och marmor. De 379 trappsteg måste man bestiga om man ska ta sig upp till toppen av minareten, tyvärr så är detta inte tillåtet längre.

Bredvid minareten finns ett försök av Ala-ud-din att bygga en dubbelt så hög och dubbelt så bred minaret som tyvärr misslyckades  då han bara nådde till 27 meter innan hans död 1316.

Qutub Minar

 

Quwwat-ul-Islam-moskén som ligger här är en av Indiens äldsta och bygget slutfördes 1198 efter att ha byggts av material från 27 hindu- och jaintempel.

Här finner du även en för hinduerna lyckobringande järn-fallo som trots sin ålder ( ca 300-400 talet) inte visar på någon tendens till rost. Denna 7 meter höga järnpelare sägs vara ett minne av Chandragupta II och flyttades hit runt 1000-talet. Sägen säger också att om du lyckas omfamna den med armarna bakom ryggen så ska din önska uppfyllas. Detta är tyvärr inte möjligt längre att testa då den nu är skyddad av ett staket.  

Sevärd kan även Iltutmishs gravkammare från 1235 vara.

Faktaruta
Entré: 
Utlänningar: 250 Rs Indier: 10 Rs
Kamera: 
Fri
Videokamera: 
25 Rs
Öppettider: 

9:00 till 19:00

Världsarv: 
Ja
Bildgalleri
Iltutmishs gravkammare
Detaljer vid Qutub Minar
Qutub Minar
Alai Minar
järn-fallo vid Qutub Minar